Technologia ES

Technologia ES

Technologia ta dostępna jest w większych urządzeniach. Jest rekomendowana do zastosowań przemysłowych. Istotą tej technologii jest recyrkulacja wody do trzech razy. System ES przepompowuje zebraną wodę ze zbiornika na brudną wodę przez specjalny filtr do zbiornika na roztwór czyszczący w celu ponownego wykorzystania. Technologia jest rekomendowana do obiektów logistycznych, parkingów podziemnych oraz obiektów gdzie jest utrudniony dostęp lub ograniczony dostęp do wody.

  • Redukuje zużycie detergentu i wody do 70%.
  • Zwiększenie wydajności dzięki ograniczeniu ilości wymiany wody.
  • Dłuższa praca w urządzeniach bateryjnych.
  • Z systemem ES może być stosowany dowolny detergent do maszynowego czyszczenia.

Więcej na stronie:

http://eu.tennantco.com/emea-en/equipment/Innovations/(Extended-Scrubbing)-Technology-Productivity-Enhancement-System/es